Nowy kurs UE

  • Social-media

Nowy kurs UE

  nowy-projekt-ue

Speed English School realizuje w okresie od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. projekt pod nazwą “Umiesz więcej-możesz więcej. Język angielski kluczem do wielu bram”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, w wieku powyżej 25 lat, zamieszkałych na terenie powiatu stalowowolskiego, tarnobrzeskiego lub niżańskiego.

Nabór uczestników prowadzony będzie od 10 października 2019 r. do 31 paździerika 2019 r. w godzinach od 12:00 do 20:00 osobiście w sekretariacie Speed English School w Stalowej Woli, lub poprzez przesłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą tradycyjną na adres biura projektu, lub pocztą elektroniczną na adres email: stalowa@speed.edu.pl.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w 180 godzinnym, badź 240 godzinnym kursie języka angielskiego, zakończonym egzaminem certyfikowanym TELC.

Szkolenia językowe odbywać się będą w każdym z trzech miast powiatowych – Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu, w godzinach popołudniowych.

 

Szczegółowe zasady uczestnictwa określa Regulamin Projektu.
Biuro Projektu:
Speed English School
Al. Jana Pawła II 25a (budynek Mostosatlu – VI piętro)
37-450 Stalowa Wola

Więcej informacji pod nr tel. 15 642 02 48 (Stalowa Wola).