Artykuly

  • Social-media

Metoda Callana

Date: Wrzesień 14, 2016 Author: admin Categories: Artykuly

 
Źródeł metody Callana należy szukać w początku lat sześćdziesiątych XX wieku w Wielkiej Brytanii. Wówczas to bowiem profesor uniwersytetu w Cambridge Robin Callan rozpoczął prace nad stworzeniem szybkiego, ale jednocześnie skutecznego sposobu nauczania języka angielskiego. Wynikiem kilkunastoletnich prac badawczych jest niezwykle skuteczna metoda nauki, której zasadnicze elementy wskazujemy poniżej.

 

Założenia Metody Callana odwołują się do naturalnego sposobu przyswajania języka. Słuchacz uczy się angielskiego tą samą drogą, jaką nauczył się języka ojczystego. Poprzez słuchanie zaczyna rozpoznawać poszczególne słowa i rozumieć je w zdaniach. Następnie poprzez powtarzanie uczy się ich wymowy. Kolejne etapy to nauka czytania i pisania. Kolejność ta jest szczególnie istotna w przypadku nauki takiego języka jak angielski, w którym nie ma wyraźnej korelacji pomiędzy pisownią i wymową. Powyższe założenia wpisane są w sposób prowadzenia zajęć, który jest niezwykle istotnym aspektem Metody Callana.

 

KONWERSACJA

 

Zasadniczą częścią zajęć jest kontrolowana konwersacja. Polega ona na nieustannym zadawaniu pytań przez lektora. Każdy student podczas zajęć odpowiada kilkanaście razy, przełamując w ten sposób olbrzymią dla niektórych barierę, jaką jest nieśmiałość i obawa przed mówieniem w języku angielskim.

 

SZYBKOŚĆ

 

Lektorzy na zajęciach mówią z dużą prędkością, optymalnie wykorzystując czas przeznaczony na zajęcia. W rezultacie studenci uczą się rozumienia nawet bardzo szybkiej mowy. Poza tym duże tempo prowadzenia zajęć przeciwdziała nudzie i dekoncentracji. Dzięki temu każda złotówka zainwestowana w naukę to dobrze zainwestowana złotówka.

 

POWTÓRKI

 

Zapamiętaniu zdobytej wiedzy służy duża liczba powtórek. Dynamika i intensywne tempo prowadzenia zajęć sprawiają, że nauka nawet powtarzanego materiału nie jest nudna i zmusza do wysiłku.

 

 

PISANIE, CZYTANIE, GRAMATYKA

 

Na zajęciach prowadzonych Metodą Callana jest oczywiście czas na naukę czytania, pisania oraz przyswajanie zagadnień gramatycznych, choć jak łatwo zauważyć pierwsze miejsce zajmuje najważniejszy a zarazem najtrudniejszy aspekt języka, jakim jest mówienie.

 

News !!!  Szybsze i skuteczniejsze poznanie gramatyki jest obecnie możliwe dzięki wprowadzeniu skryptów gramatycznych opracowanych m.in. przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Skrypty te mają za zadanie pomóc w pełnym opanowaniu i usystematyzowaniu materiału gramatycznego.